Hoe het begon...


De geschiedenis van de KKJW

De naam Katholieke Jonge Wacht van Larum dekte oorspronkelijk een zangvereniging welke in 1908 opgericht werd door de toenmalige pastoor Snellinckx en meester Beckers. Daar deze larumse zang maatschappij goed bloeide en heel wat zaad in het bakje vergaarde, werd in 1912 besloten om deze vereniging om te vormen tot een fanfare. Er werd gestart met niet minder dan 45 leden. Het eerste bestuur bestond uit voorzitter Jos Beirsmans, pastoor Snellinckx, meester Beckers,Frans Van Doninck, Jos Van Opstal,Karel Verachtert, Jan Verstappen, Jos Wijnants, Frans Caers en Karel Wijnants. Jef Van Bergen bracht de nieuwelingen de geheimen van het muziek lezen en de noten leer bij en August van Sant werd de eerste muziekchef. Het duurde natuurlijk enige tijd eer men deze moeilijke kunst onder de knie had en ook het uitbreken van de eerste wereldoorlog deed deze prille beweging geen goed. Nochtans werd er geregeld gerepeteerd in de parochie zaal zodat in 1918 de fanfare paraat stond om een klinkende serenade te kunnen brengen aan iedere Laurmse soldaat die terugkeerde van het front.

Dit is de fanfare omstreeks zijn oprichting in 1912... 43 muzikanten  met dirigent (en voorzitter?) in hun zondagse kleren...

Op het houten paneel stond "Katholieke Jonge Wacht uit Larum" geschilderd want een echte vlag was er nog niet!

De voorwaarden om lid te worden waren indertijd lang niet zo gemakkelijk als nu : ieder lid moest namelijk voor een eigen instrument zorgen.Wanneer men de fanfare verliet, moest men bovendien het met eigen centen gekochte instrument afstaan aan de maatschappij! Eenmaal wanneer de fanfare financieel voldoende op dreef was, heeft men steeds zelf voor de nodige instrumenten gezorgd.

Er waren niet alleen leden, maar ook ereleden. De eer bestond er o.m. in jaarlijks één frank bijdrage te mogen neerdoppen. Daarnaast stroomden de lieve -en zo broodnodige- centjes zoet binnen via de in de schoot van de fanfare opgerichte toneelmaatschappij.

 

De fanfare omstreeks 1930

(bemerk ook de klarinet welke toen al aangaf dat de fanfare ooit tot harmonie zou evolueren)

Haar voornaamste taken waren de verschillende Larumse gebeurtenissen op te luisteren, maar vooral het muzikaal verzorgen van de jaarlijkse sacramentsprocessie.

de eerste vlag van de fanfare

 Van 1940 tot 1945 werd weer alle bedrijvigheid stilgelegd en na de oorlog volgde een bijna even duistere periode zodanig dat in 1953 en 1954 de fanfare zelfs niet meer mee stapte in de grote processie.

Maar 1955 bracht nieuw leven. Renaat Van Tendeloo, directeur van de muziekschool van Geel en dynamisch leider van verschillende muziek verenigingen in de omtrek, nam ook in Larum de dirigeerstok ter hand. De resultaten waren dadelijk merkbaar onder de vorm van verscheidene eerste prijzen, zelfs op internationale wedstrijden.

even poseren op het kerkplein omstreeks 1950

De fanfare marcheert hier op de Olenseweg t.g.v. de 1e mis van Karel Verwimp van Buitensteinde

Op het einde van 1959 nam Frans Smets , trombonist en bas tuba aan de K.V.O. te Antwerpen nam de muzikale leiding op zich.

Hij bouwde de fanfare om tot een harmonie en stond aan de wieg van de plaatselijke afdeling van de Geelse Muziekacademie.

Ook het dynamische bestuur van toen werd een waarborg voor verdere successen. In 1962 bij het gouden jubileum jaar bestond dit bestuur uit Frans Alen (voorzitter en lid van de fanfare sinds de oprichting), Albert Neyens(penningmeester), Louis Dekort(secretaris), Louis Vantongerlo, Denis Van Roosbroeck, Frans Dams, Gerebernus Wynants, Karel Wynants, Petrus Bollen, Alfons Engelen, René Goris en Edmond Vantongerlo.

Het bestuur in 1965: met vlnr August Verwimp, Karel Wijnants, Louis Dekort, Albert Neyens, René Goris, Frans Leysen, Petrus Bollen, Gerebernus Wijnants, en Louis Vantongerlo

 

Het maatschappelijke leven veranderde stilaan; er werden steeds meer concerten gespeeld en de traditionele uitstappen zoals de jaarlijkse processie verdwenen aan het eind van de jaren '70.

processie te Larum in 1972 met vlnr Alfons Vermeerbergen, Karel Peeters, Karin Jacobs, Jos Vleugels, Wilfried Dekort, Hilda 't Seyen, André Maes,Jos Wynants, Herman Heylen, Ludo Maes en Willy  Peeters

 

 

 

 

 

 

 

daarachter herkennen we nog Karel Vantongerlo, Julien Geudens, Walter Bens, Mon Vantongerlo, Frans Peeters, Denis Verwimp, Eddy Vleugels, Jos Wynants, Karel Wynants, Luc Vleugels, Theo Dams en Fons Mertens

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1969 werd het eerste lenteconcert gespeeld in het Larums parochie centrum met de medewerking van Louis Verbeeck. In 1970 werd reeds uitgeweken naar de veel ruimere Geelse stadsfeestzaal.

In 1973 werd de harmonie uitgerust met uniformen en kwamen er heel was nieuwe gezichten bij...

harmonie in 1973

En in 1974 deed het piekfijn uitgerust trommelkorps zijn intrede...

harmonie met trommelkorps in 1974

Met zijn ondervinding uit de opera begon Frans Smets concerten te spelen met zanges- solisten en koren.Het grootste succes boekte de harmonie in die jaren met "Een avond in Wenen met Robert Stolz "waarvoor niet minder dan 3 maal de gemeentelijke feestzaal volliep en waar een bijkomend concert gespeeld werd in het cultureel centrum"Scharpoord" te Knokke-Heist.

Robert Stolz concert in 1980 met op de voorgrond de solisten Flor Verhaert, Ronny Esten, Karel Vandoninck en Maria Huybrechts

In deze periode werd ook aangevangen met concertreizen naar Luxembrug, Oostenrijk, Duitsland en Italië.

 

In 1985 nam Dolf Van Herp, toen nog hoboïst bij het Kon.Filharamoninieorkest van Vlaanderen, de leiding over van zijn dorpsgenoot. Met hem waaide er een frisse wind door de harmonie.

Deze man bezat de gave om van de concerten telkens iets aparts te maken, zoals optredens van dansgroep, ballet, soli met viool, piano en orgel. Hij startte ook met de kerstconcerten en aperitief- en koffieconcerten.

Hij engageerde zich vooral tegenover de jongeren en met succes.

In 1995 gaf hij zijn dirigeerstokje over aan zijn collega en vriend Jack Ooms uit Hove, violist bij dezelfde Filharmonie.

Dhr.Ooms is bij ons reeds aan zijn 12de concert toe.Hij bouwt zijn programma's op volgens ongeveer hetzelfde stramien als zijn voorgangers.
De larumse fanfare werd gesticht in 1911, in woelige tijden,  juist voor de eerste wereldoorlog. In het “Nieuwsblad van Gheel” vonden we de stichtingsoproep terug : 

- LARUM-GHEEL - Morgen Zondag om half elf, vergadering voor al diegenen welke zouden willen deel maken van de Katholieke Wacht en Zangafdeeling, welke er zullen gesticht worden.

    Dagorde : I. Aanneming van het reglement. II. Aanstelling van het bestuur; III. Allerlei schikkingen.

    Alle katholieke Larumnaren zullen er aan houden daar tegenwoordig te zijn.


Reeds in 1912 werd beslist om het koor om te vormen tot fanfare. Er werd gestart met niet minder dan 45 leden. De eerste voorzitter was Jos Beirsmans en August van Sant werd de eerste muziekchef. 

De voornaamste taak bestond erin om de verschillende Larumse gebeurtenissen op te luisteren.

De twee wereldoorlogen en de economische crisis strooiden heel wat roet in het bestaan van de fanfare zodat deze omstreeks 1953 zelfs dreigde te verdwijnen.

Renaat Van Tendeloo, directeur van de muziekschool van Geel nam toen de dirigeerstok ter hand. De resultaten waren dadelijk merkbaar onder de vorm van verscheidene eerste prijzen op wedstrijden.

Op het einde van 1959 nam Frans Smets , leeraar aan de Geelse muziekacademie, de muzikale leiding op zich.Hij bouwde de fanfare om tot een harmonie en startte met in 1969 met een jaarlijks concert. De inbreng van zangers, koren en andere solisten maakten deze concerten zeer populair. Het hoogtepunt hierbij was ongetwijfelt het concert “Een avond in Wenen met Robert Stolz” waarvan zelfs drie vertoningen gegeven werden.

Zijn opvolgers Dolf Van Herp (1985 - 1995) en Jack Ooms (1995 - tot heden) zetten deze succesformule nog steeds voort zodat we in 2011 reeds aan de 43e uitgave van dit jaarlijks concert zullen zijn.